Madrugadores


 O s
ervizo de madrugadores permite que os alumnos cheguen ao centro a partir das 7:30 da mañá e almorcen antes de comezar o horario lectivo ás 9:00. Só se servirán almorzos ata las 08:30h, despóis de esa hora só se recibirá os nenos co servicio de monitores correspondente.

http://jardanay.es/
O servizo está contratado con JARDANAY (mesma empresa que xestiona o comedor) e que é especialista na xestión de comedores escolares para centros educativos de infantil e primaria.

Ofrecemos o servicio de madrugadores en todas as suas opcións (fixo con almorzo, fixo sen almorzo, esporádico).

  Con almorzo
 Sen almorzo
 Fixo mensual 36,69 €
 24,90 €
 Fixo 4 días 
 29,64 €
 20,11 €
 Fixo 3 días
 22,23 €
 15,09 €
 Fixo 2 días
14,82 €
 10,05 €
 Fixo 1 día    7,41 € 5,04 €
Esporádico
 2,50 €
 2,00 €

Para inscribirte no servizo é obrigatorio ser socio do ANPA. O alta ou renovación do servicio de comedor e/o madrugadores realizarase a través da páxina www.jardanay.es cubrindo os correspondentes formularios. Para iso deberase:

  • Introducir as seguintes claves.
                    USUARIO:           manuelmurguia
                    CONTRASINAL:   Comedores-2020
  • Unha vez dentro da zona privada, os diferentes formularios aparecerán na parte esquerda da pantalla. No caso de necesitar solicitar mais dun servicio, deberase rechear e enviar un formulario de cada vez. 
Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude á dirección do correo electrónico indicado no mesmo. 

A pesar de que a inscripción realízase de xeito electrónico, poderase acudir a oficina de JARDANAY ou poñerse en contacto coa ANPA, no caso de ter problemas para cumplimentala.