Xunta Directiva


Patricia Ferreiro GómezEva Lema Devesa
Vicepresidente


Laura Cedrón Puente
Secretaria


Jose María Cambre Agrelo
Tesoureria-administración
tesoureria@aslavandeiras.es
Susana Calzadilla Royo
VogalAna Pan Redondo
Vogal

María Romero Roel
Vogal

Luisa López Figueroa
VogalSilvia Varela Pousa 
Vogal


Anahí Bejar Iraizos
Vogal